U bent hier

Verso wil toegang tot werkbaarheidscheques voor sociale ondernemingen

Zorg- en welzijnssectoren nog steeds aan de top voor combinatie werk-gezin

30 november 2019 maakte de SERV de resultaten van de Werkbaarheidsbarometer bekend. Voor drie van de vier indicatoren doen onze sectoren het beter dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Maar voor werkstress doen de zorg- en welzijnssectoren het slechter dan het Vlaams gemiddelde. Een van de antwoorden op deze tendens moet het openstellen van het systeem van de werkbaarheidscheques voor sociale ondernemingen zijn.

De Vlaamse werkbaarheidsmonitor staat bekend als de barometer van onze arbeidsmarkt. Concreet bevraagt deze studie 13.000 werknemers omtrent de werkbaarheid van hun job. 

De cijfers van de laatste werkbaarheidsmonitor bevestigen volgens Ingrid Lieten, directeur van Verso, de aantrekkelijkheid van onze sectoren als werkplek : “Voor de indicatoren ‘werkbetrokkenheid en motivatie’ (84,1%), ‘kansen op competentieontwikkeling’ (85,6%) en ‘combinatie werk-gezin’ (88,9%), doen onze sectoren het beter dan het gemiddelde op de Vlaamse arbeidsmarkt.”

“50,8% van de medewerkers in de zorg- en welzijnssectoren betitelt z’n job globaal als ‘werkbaar’. Die score ligt nog altijd iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde, maar we zijn niet meer de beste leerling van de klas.”

serv_werkbaarheidsmonitor_2019.png

Zorg dragen voor anderen schenkt veel voldoening, maar anderzijds is werken in de welzijns- en zorgsectoren emotioneel ook behoorlijk belastend. Bij de vorige meting hadden onze sectoren nog het meest werkbaar werk. Vandaag is de werkbaarheid in onze sectoren echter gedaald met 3,6 procentpunten. De verklaring ligt vooral in een duidelijke toename van werkstress. Het percentage werknemers dat aangeeft geen probleem te ervaren met werkstress ligt in 2019 -4,4 procentpunten lager dan in 2016, terwijl deze daling gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt minder uitgesproken is (-2,6 procentpunten).

Ingrid Lieten: “Het is duidelijk dat “meer doen met minder” in onze zorg- en welzijnssectoren effect heeft op het welbevinden van onze medewerkers. Verso pleit daarom voor een verenigd front om het tij te keren.”

Werkbaarheidscheques uitbreiden

Om deze tendens om te buigen, pleit Verso voor een zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit dat inzet op capaciteitsuitbreidingen: door meer personeel te voorzien, verlaagt de werkdruk. Er is echter ook een oplossing op korte termijn: het systeem van de ‘werkbaarheidscheques’ openstellen voor de social profit, zoals oorspronkelijk voorzien in het tripartite akkoord tussen sociale partners en de regering.

“Met werkbaarheidscheques kan je het welzijnsbeleid binnen jouw organisatie naar een hoger niveau tillen”, weet algemeen directeur Ingrid Lieten. “Voorlopig komen enkel traditionele bedrijven in aanmerking voor dergelijke cheques. Maar daar blijkt de vraag beperkt. Amper 7% van het beschikbare budget wordt benut. Heel wat sociale ondernemingen hebben wél oor naar deze vorm van ondersteuning. Daarom pleiten we ervoor deze maatregel uit te breiden naar de sociale ondernemingen. Op die manier zorgen we dat de jobs in de zorg- en welzijnssectoren kwaliteitsvol blijven. Gezien het economische gewicht van de sociale ondernemingen, is de maatschappelijke impact enorm.”

HRwijs

Waarom zouden de werkbaarheidscheques wel aanslaan bij sociale ondernemingen? Verso ondersteunt al langer sociale ondernemingen met hun personeelsbeleid en merkt dat een groot deel van hun vragen rechtstreeks betrekking heeft op werkbare jobs.

Ingrid Lieten: “Sociale ondernemingen besteden vandaag al veel aandacht aan werkbaarheid. Dat blijkt uit de eerstelijnsvragen die we ontvangen. Maar liefst 41% hiervan gaat direct of indirect over werkbaarheid. Anderzijds zijn er ook onze tools en opleidingen van HRwijs, de gratis HR-dienstverlening van Verso, die op veel interesse kunnen rekenen. Die spelen bijvoorbeeld in op burn-outs, welzijn, leidinggeven, talentenbeleid of loopbaanbeleid. Het bewijs dat sociale ondernemingen hier echt wel van wakker liggen.”