U bent hier

Venture Philanthropy Fonds: steun voor organisatieontwikkeling

Uw organisatie zet zich in voor sociale inclusie? Dan komt ze in aanmerking voor steun van het Venture Philanthropy Fonds om haar interne werking te optimaliseren en haar impact te versterken. Indienen tot en met 12/11/2019. 

Waarover gaat het?

De steun van het Venture Philanthropy Fonds is als een zuurstofbel die helpt om de interne werking te optimaliseren van organisaties (vzw’s of sociale-economiebedrijven) met een ontwikkelingspotentieel of die voor een uitdaging staan om hun maatschappelijke impact in België te behouden.

De bedoeling van het Venture Philanthropy Fonds bestaat erin mee te werken aan of de aanzet te geven tot een proces van structurele versterking van de geselecteerde organisaties door het financieren van externe consultancy en van bepaalde strategische investeringen en door het inzetten van het netwerk van de Koning Boudewijnstichting.

De ondersteuning loopt over drie jaar. Zij wordt uitgetekend in een boordtabel, waarvan de doelstellingen zijn opgemaakt in overleg met de directie en de Raad van Bestuur van de organisatie.

Elke geselecteerde organisatie zal werken met een begeleider van de Koning Boudewijnstichting, een vertrouwenspersoon die bereid is om de organisatie te verbinden met nuttige contacten en te ondersteunen in haar aanpak.

Het partnerschap krijgt concreet gestalte volgens deze drie lijnen:

  1. De steun neemt de vorm aan van het financieren van externe consultancy. Die wordt prioritair ingezet voor de volgende facetten ter versetrking van de impact: strategie, governance, financieel beheer, evaluatie van de impact, digitalisering.
  2. Ook investeringen worden (geheel of gedeeltelijk) gefinancierd, als ze leiden tot een versterking van de strategie en als ze in overeenstemming zijn met de resultaten van de consultancyopdracht.
  3. Ook het inzetten van het netwerk van de Stichting, en de positieve contacten die hieruit kan voortvloeien, zijn belangrijke factoren bij de ondersteuning.

De totale financiering kan oplopen tot 80.000 euro, waarvan minstens de helft gaat naar externe consultancy. De steun neemt de vorm aan van een (niet terug te betalen) gift of van een (terugbetaalbare) lening, afhankelijk van de situatie.

Sinds juni 2015 is BNP Paribas Fortis Private Banking de financiële partner van het Venture Philanthropy Fonds. Via haar aanbod van maatschappelijk verantwoorde investeringen (MVI) wil de bank haar cliënten een interessant rendement bieden en tegelijk het engagement van bedrijven voor milieu, samenleving en goed bestuur stimuleren. De bank maakt een belangrijk deel van de inkomsten uit haar MVI-oplossingen over aan het Venture Philanthropy Fonds van de Koning Boudewijnstichting. Dankzij die samenwerking en het succes van deze investeringsformule zijn de middelen voor het Venture Philanthropy Fonds aanzienlijk toegenomen, waardoor het mogelijk is om elk jaar meer projecten te ondersteunen!

Hoe verloopt de selectieprocedure?

De selectieprocedure vertrekt van een diepgaande evaluatie door een onafhankelijk Investeringscomité (jury). Ze verloopt in diverse fasen, met daarbij ook bezoeken aan de kandidaat-organisaties en gesprekken met hun trekkers. Behalve de maatschappelijke impact van de organisatie zijn belangrijke elementen ook de leiderschapscapaciteiten en de openheid voor verandering van de sleutelfiguren (directie, raad van bestuur). Het zijn zij die de verandering binnen de organisatie moeten belichamen en sturen.

Na de selectie zet het Fonds een opvolgingsmethodiek op met een zesmaandelijkse evaluatie van sleutel-indicatoren (kwantitatief en kwalitatief). Die worden vastgelegd bij het begin van de samenwerking in samenspraak met de organisatie en dienen om de impact te meten van de ondersteuning die wordt aangeboden.

Voor wie?

Vzw's of sociale ondernemingen die in België zijn gevestigd, actief op vlak van sociale inclusie in België. Deze oproep richt zich niet tot organisaties in oprichting (ideeënfase), koepelorganisaties, federaties of gelijkaardige organen.

Meer informatie?

www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2019/293386?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=5866773&hq_l=14&hq_v=6a2b1621f2
www.venturephilanthropyfund.be/nl

Strategisch HR-beleid