U bent hier

Talentoscoop is er gewoon voor u

Projecten over talentbenadering en diversiteit, of over teamwerking. Hun startpunt is vaak: sociaal engagement. Ze vertrekken van de bezorgdheid dat er te weinig mensen uit kansengroepen aan het werk zijn en willen daar wat aan doen. Om werkgevers achter dat hoger doel te scharen, wordt besloten hen te gaan ‘sensibiliseren’, gevoelig te maken voor diversiteit. Of er worden ‘drempels weggewerkt’ voor de tewerkstelling van kansengroepen.

Die projecten zijn nobel en vaak succesvol, maar is een maar… In hun benadering zit een zwakte ingebakken. Ze vertrekt van wat de maatschappij nodig heeft. Ze luistert minder naar wat u als werkgever nodig hebt.

Dat gaat Talentoscoop nu eens wel doen.

luisteren.jpg

Talentoscoop is een project van Verso, GTB, de Werkplekarchitecten, Howest en EPR. Het loopt in 4 stappen:

  • Stap 1. In gesprek met werkgevers.

Talentoscoop-medewerkers leggen hun oor te luister bij een bestuurder, algemene directie en de HR-verantwoordelijke van een organisatie. Langs een gespreksmethodiek zoeken we samen naar wat nu precies het dienstverleningsmodel is van je organisatie. Sluit dat nog aan bij de noden van je gebruikers? Is je gebruikersdoelgroep of achterban misschien veranderd of verruimd, zijn hun voorkeuren gewijzigd? Welke kansen liggen er om je aanbod op die (nieuwe?) behoeften af te stemmen? We werken samen een actieplan uit!

  • Stap 2. Ligt de sleutel in het team?

Mogelijk blijkt ‘meer diversiteit in het team’ één van de punten uit het actieplan. In dat geval gaat Talentoscoop nog een stapje verder. Het actieplan komt dan in handen van een werkplekinterventiedeskundige (WID). Hij of zij werkt het actieplan uit op teamniveau. Hij gaat - in overleg met een team of teams binnen je organisatie - de noden en randvoorwaarden verkennen van hoe je diversiteit op teamniveau kunt realiseren. Hij bekijkt welke begeleiding en ondersteuning nodig is.

  • Stap 3. Single point of contact maakt het makkelijk

Het is niet de taak van een werkgever om uit te vissen wie hij aan de lijn moet krijgen voor  welke dienstverlening. Dat is veel te moeilijk en vermoeiend. Talentoscoop neemt u dit werk uit handen. We stellen voor iedere werkgever een single point of contact (SPOC’s) aan die ervoor zorgt dat verschillende dienstverleners hun dienstverlening op elkaar afstemmen in functie van uw behoeften en uw behoeften alleen.

  • Stap 4. Mensen uit kansengroepen nodig?

Misschien niet, maar misschien ook wel, bieden personen uit kansengroepen een oplossing voor de noden van uw organisatie. Talentoscoop start alvast pilootprojecten op in Oost Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant met 30 personen. Deze mensen wordt een plek aangeboden bij een werkgever voor tewerkstelling of stage. Misschien past dit voor uw organisatie. Maar dan alleen als u het nodig heeft.

> Interesse?

Graag komen we bij u langs om te verkennen welke informatie en ondersteuning we vanuit talentoscoop voor uw organisatie op maat kunnen bieden. Neem dan contact op met: 

Mieke Mertens, Verso
mieke.mertens@verso-net.be
0473/82.52.38

logo_2.jpg

Diversiteit