U bent hier

Subsidies tegen burn-out

Plant jouw organisatie binnenkort acties rond de preventie van burn-outs? Dan is er goed nieuws: organisaties en sectoren kunnen daar deze zomer bij de Nationale Arbeidsraad een projectaanvraag voor indienen. Goedgekeurde projecten ontvangen tot 8000 euro per project. 

lucifersburnout_384px_1.jpg

Op 15 juni 2018 heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een kader creëert voor pilootprojecten die de preventie van burn-outs in de ondernemingen beogen. Projecten kunnen deze zomer ingediend kunnen worden.

Omdat de burn-outproblematiek meer en meer aan belang toeneemt binnen onze samenleving, hebben de sociale partners in het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 het initiatief genomen om dit onderwerp ter harte te nemen. Daarin gesteund door de minister van Werk hebben de sociale partners werk gemaakt van projecten die ondernemingen financieel ondersteunen in de preventie van burn-outs op het werk.

De projecten beogen de primaire preventie van burn-out op het werk. Dit betekent dat het niet gaat om individuele curatieve acties, maar wel om collectieve maatregelen die gevallen van burn-out in de onderneming willen vermijden (of minstens beperken). Om dit te realiseren kunnen ondernemingen een financiële ondersteuning verkrijgen.

Uitgebreide informatie over de inhoud van de projecten en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, kunt u terugvinden op de website van de Nationale Arbeidsraad. Via deze website kan je ook je project indienen. De deadline is 15 september 2018.

Lees meer over andere projecten rond burn-out op de website van Unisoc

 

Thema's:

Welzijn en gezondheid