U bent hier

Nieuwe pilootprojecten burn-out kunnen nu ingediend worden!

Nieuwe pilootprojecten die de preventie van burn-outs in de ondernemingen beogen, kunnen vanaf 1 juni 2019 ingediend worden. Deze projectoproep werd vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd, en kende, in het bijzonder in de socialprofitsectoren, een groot succes.

Omdat de burn-outproblematiek meer en meer aan belang toeneemt binnen onze samenleving, hadden de sociale partners in het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 het initiatief genomen om dit onderwerp ter harte te nemen. Daarin gesteund door de minister van Werk hebben de sociale partners werk gemaakt van projecten die ondernemingen financieel ondersteunen in de preventie van burn-outs op het werk. Dit initiatief wordt verder gezet in 2019.unisoc_burn-out.jpg

De projecten beogen de primaire preventie van burn-out op het werk. Dit betekent dat het niet gaat om individuele curatieve acties, maar wel om collectieve maatregelen die gevallen van burn-out in de onderneming willen vermijden (of minstens beperken). Om dit te realiseren kunnen ondernemingen (en sectoren) een financiële ondersteuning verkrijgen (8.000 euro voor ondernemingen en 24.000 euro voor sectoren).

Uitgebreide informatie over de inhoud van de projecten en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, kunt u terugvinden op de website van de Nationale Arbeidsraad. Via deze website zullen ook projecten ingediend kunnen worden.

Wat is de timing?

We vestigen nog graag de aandacht op de timing voor de indiening van pilootprojecten:

  • de projecten kunnen ingediend worden van 1 juni 2019 tot en met 31 juli 2019;
  • de projecten zullen door de sociale partners en experts beoordeeld worden tegen 30 september 2019;
  • de minister neemt een beslissing die ten laatste op 30 november 2019 ter kennis wordt gebracht van de aanvrager;
  • het project wordt uitgevoerd van 1 december 2019 tot 30 november 2020;
  • ten laatste op 31 januari 2020 krijgen de gekozen ondernemingen een eerste schijf uitbetaald van het hun toegekende budget.

Bron: Unisoc, www.unisoc.be/articles/nl/public/nieuwe-pilootprojecten-burn-out-kunnen-nu-ingediend-worden

Strategisch HR-beleid