U bent hier

Je bent tevreden over ons!

Liefst 9 op 10 organisaties (89%) die gebruik hebben gemaakt van het HRwijs-aanbod is hier tevreden over. Daarnaast zeggen evenveel gebruikers (91%) dat ze constructief aan de slag zijn gegaan met het advies dat ze van ons ontvingen.

ei.jpg

Dit blijkt uit een bevraging bij organisaties over de werking van HRwijs in 2016. In totaal kregen we 65 reacties waarvan we de bevindingen graag met jullie delen.

Evaluatie HRscan

In 2015 ontwierpen we een vragenlijst, de HRscan, die een beeld schetst van het medewerkersbeleid van je organisatie. Het afgelopen jaar gingen we 18 keer op bezoek bij verschillende organisaties om onze HRscan ‘in house’ toe te passen. Uit de evaluatie blijkt dat onze HRscan wel degelijk positief onthaald wordt. Op de vraag ‘zou je een HRscan-afname aanbevelen?’ antwoordde maar liefst 91% ‘ja’. Hiernaast blijkt uit de evaluatie ook dat organisaties wel degelijk de impact van een HRscan ervaren. Niet minder dan 83% van de bevraagde organisaties spreekt over een gemiddelde tot grote impact.

Kort na afloop van een HRscan zorgen we vanuit HRwijs steeds voor een terugkoppeling aan de organisaties waar we langs zijn gegaan. Dit doen we aan de hand van een adviesverslag waarin we concrete tips and tricks bundelen. Dit adviesverslag werd ook zeer goed onthaald door de verscheidene organisaties. Zo antwoordde iedereen ‘ja’ op de vraag ‘was het adviesverslag dat je achteraf ontvangen hebt bruikbaar?’.

Evaluatie Helpdesk

Naast onze HRscan hebben we uiteraard ook nog onze ‘helpdesk’. Hier proberen we antwoorden te formuleren op concrete vragen van organisaties in verband met hun medewerkersbeleid. Ook hier peilden we naar de tevredenheid over onze werking bij organisaties die in 2016 van onze helpdesk gebruik hebben gemaakt.

Uit deze bevraging blijkt dat de meerderheid van organisaties tevreden is met onze dienstverlening. Zo bleek dat 9 op 10 organisaties (90.8%) aan de slag zijn kunnen gaan met het advies dat ze van HRwijs ontvangen hadden. Daarnaast antwoord nog 9.2% eerder neutraal te staan tegenover ons advies. Het aantal negatieve reacties is dus zeer laag tot onbestaande.  We vinden het bij HRwijs ook zeer belangrijk dat we jullie vragen op een snelle, correcte en vlotte manier kunnen behandelen. Daarom bevroegen we ook wat organisaties vinden van onze responstijd. 84.7% ervaart onze dienstverlening als snel en nog eens 12% antwoordt neutraal op deze vraag.

Vragen en opmerkingen?

We staan altijd open voor verbetering. Heb jij nog opmerkingen of vragen over onze werking? Laat het ons zeker weten en neem contact op met een van onze medewerkers!

 

 

Thema's:

Strategisch HR-beleid