U bent hier

Burn-out: verschillende subsidiemogelijkheden

Er lopen momenteel verschillende projectoproepen die allen tot doel hebben om de burn-outproblematiek aan te pakken. Omdat het soms moeilijk is om het overzicht te bewaren, maakte onze partner Unisoc voor jou een overzicht van de verschillende projecten en hun deadlines.

lucifersburnout_384px_4.jpg

Projecten van de Nationale Arbeidsraad

In samenwerking met de Nationale Arbeidsraad heeft de minister van Werk Kris Peeters pilootprojecten mogelijk gemaakt die de preventie van burn-out tot doel hebben. Deze projecten kunnen nog tot 15 september 2018 ingediend worden. Deze budgetten zijn echter recurrent, en in 2019 en de daaropvolgende jaren zullen opnieuw middelen ter beschikking gesteld worden.

De subsidies, ter hoogte van 8.000 euro per project, zijn bestemd voor pilootprojecten die een pluridisciplinaire aanpak vooropstellen van de primaire preventie van burn-out. Meer uitleg vindt u op de website van de Nationale Arbeidsraad. Via deze website is het ook mogelijk om de projecten in te dienen.

Projecten van minister De Block

Naast bovenstaande projecten, werkt ook de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block met de diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out. Deze projecten kunnen nog tot 21 september 2018 ingediend worden. Het toegekende budget is slechts éénmalig.

De oproep is gericht aan de verschillende actoren die actief zijn in preventie en behandeling van werkgerelateerde mentale aandoeningen, zoals overheden, instellingen, bedrijven, opleidingsinstituten, interne en externe preventiediensten.

Zowel individuele als transversale initiatieven kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. De pilootprojecten hebben een minimumbudget van 10.000 euro en een maximum van 300.000 euro. Meer uitleg vindt u op de website van de RSZ.

Projecten van Fedris

De projecten georganiseerd door Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, verschillen op een aantal vlakken van de twee bovenstaande projecten:

  • Ten eerste zijn ze in tegenstelling tot de vorige projecten curatief van aard. De vorige projecten richtten zich immers op de preventie van burn-out. Voor het aanvragen van middelen moet er sprake zijn van een werknemer bij wie burn-out werd gediagnosticeerd. Het begeleidingstraject is gericht op toekomstige werkhervatting bij de werkgever.
  • Ten tweede kunnen middelen enkel aangevraagd worden voor werknemers tewerkgesteld in de bankensector en in de ziekenhuissector.

Om in dit kader middelen aan te vragen, zal Fedris vanaf 2 november 2018 formulieren ter beschikking stellen op haar website.
 

Bron: www.unisoc.be - Burn-outpreventie: stand van zaken van de verschillende maatregelen
 

Thema's:

Welzijn en gezondheid