U bent hier

Brussels diversiteitsproject wordt 'Zorgverhaal van het Jaar'

Het unieke Brusselse project ‘Cultuursensitieve zorgambassadeurs’ heeft de award voor Zorgverhaal van het Jaar gewonnen. Het gaat om een wijkzorgmodel om vooral mensen met een allochtone achtergrond tot professionele thuiszorgverplegers op te leiden.

Die verplegers worden dan ingezet in Brusselse buurten met een grote diversiteit om proactief de zorgbehoevende mensen, vaak ook van allochtone origine, wegwijs te maken in het zorglandschap. Het 'Zorgverhaal van het Jaar' is een initiatief van Rode Kruis-Vlaanderen en Dag van de Zorg (19 maart).

cultuursensitieve zorgambassadeurs.jpg

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen overhandigde de prijs aan 7 organisaties die samenwerken aan dit cultuursensitieve project voor kwetsbare Brusselaars: EVA vzw, VUB , Kenniscentrum Woonzorg Brussel en verschillende thuiszorgorganisaties, zoals Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg en Aksent VZW. Volgens de jury pakken zij met het project een relevant dubbel probleem aan. “Brussel kampt met een hoge werkloosheid - zeker bij de allochtone bevolking - en tegelijkertijd zijn er grote tekorten in de zorg”, aldus juryvoorzitter prof. dr Walter Sermeus. “De aanpak om beide problemen te koppelen en samen aan te pakken is innovatief. Via een leer- en werktraject ontdekken allochtone jongeren hun eigen competenties en leren ze dat je van zorg je beroep kan maken. De aanpak is wetenschappelijk sterk onderbouwd en staat garant voor succes. De autochtone zorgkundigen wordt de weg getoond in de leefwereld van de verschillende culturen waarin ze moeilijk konden doordringen of die ze met zekere angstvalligheid benaderden."

Momenteel zitten reeds een vijftigtal jongeren in het traject. De samenwerking met reguliere thuiszorgorganisaties biedt een stevige verankering. "Er liggen kansen om deze aanpak over andere grootsteden toe te passen en ook daar zulke resultaten te behalen", stelt de jury nog. Aan deze award voor Zorgverhaal van het Jaar is een beloning van 10.000 euro gekoppeld, waarmee ‘Cultuur-sensitieve zorgambassadeurs’ haar werking verder kan uitbreiden.

Rooming-in en ziekenhuismap

De twee andere genomineerden waren Sint Annendael vzw uit Diest en Ten Dries uit Landegem.

Sint-Annendael Grauwzusters vzw in Diest, is een multicampusorganisatie uit de gezondheidszorgsector. De vzw exploiteert 4 zorginstellingen – een psychiatrisch ziekenhuis, een initiatief beschut wonen en 2 woonzorgcentra. Hun inzending was het 'Rooming-in programma bij een acute psychische crisis'. “Het doel van dit project is om familieleden van patiënten in het psychiatrisch ziekenhuis nauwer te betrekken bij een acute crisis”, legt Wim Simons, hoofdarts in het St. Annendael vzw uit.

Ten Dries is een warme plek in Landegem waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische en meervoudige beperking zich thuis voelen. Ten Dries stuurde het project 'Ziekenhuismap’ in. “Een medische ingreep kan zeer stresserend zijn voor de kinderen en hun gezin, omdat ze niet goed weten wat hun te wachten staat”, vertelt Karen Scheire van Ten Dries. Daarom worden de kinderen begeleid aan de hand van een ziekenhuismap. Die kan bijvoorbeeld ook mee naar de klas. Dat helpt om uit te leggen wat er gaat gebeuren want alles staat er nauwkeurig in genoteerd en getekend. Het patiëntje zelf kan er ook notities in nemen en bijvoorbeeld vragen stellen.

Publieksprijs voor DVC Sint Jozef

Sinds dit jaar is er ook een Publieksprijs, die voor het eerst gewonnen werd door DVC Sint Jozef. De organisatie biedt eenvoudige en gespecialiseerde diensten voor meer dan duizend mensen met (een vermoeden van) een beperking. Het publiek kon vooraf stemmen voor zijn favoriete Zorgverhaal via rodekruis.be en het was het verpleegoproepsysteem van DVC Sint-Jozef dat op het meeste bijval kon rekenen.

Het DVC heeft een gloednieuw systeem waarbij oproepen niet via de telefoon afgemeld worden. Voor elke oproep dient een medewerker naar de desbetreffende kamer te gaan. Er werden drie kleine piepjes in het systeem geïntegreerd zodat elke cliënt hoort dat hij een akoestisch alarm heeft kunnen genereren. DVC Sint-Jozef wint een cheque van 2.500 euro om het project nog verder uit te breiden.