U bent hier

Nieuws

08 oktober 2019
Leidinggevenden

De strikte scheidingslijn tussen werk en privé is in veel organisaties aan het verdwijnen. We beantwoorden steeds vaker mails en telefoontjes buiten de werkuren, maar we nemen ook vaker privézaken op tijdens de werkuren. Deze wijzigende verhouding tot werktijd en vrije tijd vindt onder andere haar oorsprong in de toename van digitale hulpmiddelen die ons toelaten op elk moment van de dag in verbinding te treden met ‘het kantoor’. Die verhoogde digitale verbondenheid heeft natuurlijk voordelen, maar er zijn ook valkuilen.

23 september 2019
subsidies HR-beleid

Uw organisatie zet zich in voor sociale inclusie? Dan komt ze in aanmerking voor steun van het Venture Philanthropy Fonds om haar interne werking te optimaliseren en haar impact te versterken. Indienen tot en met 12/11/2019. 

20 september 2019

Verso vzw zoekt een tijdelijke projectmedewerker (3/5e) voor versterking van het team van HRwijs.

18 september 2019

Organisaties en werknemers leven in een context die steeds complexer wordt. De snelheid waarmee die complexiteit groeit, is zelfs exponentieel. Het gevolg is dat er een grote druk ontstaat tussen enerzijds wat van organisaties en mensen verwacht wordt, en anderzijds datgene wat organisaties en werknemers aankunnen. Deze druk is zichtbaar door de vele kortlopende afwezigheden, het hoge aantal langdurige zieken, burn-outs, depressies.

12 september 2019

Sinds 1 september heeft elke werknemer jaarlijks recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV)

11 september 2019

ESF lanceert twee innovatie-oproepen: Innovatie door Exploratie (IDE) en Innovatie door Adaptatie (IDA). In beide oproepen vertrekken projecten van een uitdaging op de arbeidsmarkt en ontwikkelen ze een nieuwe dienstverlening waarmee de positie van werkenden, werkzoekenden en inactieven versterkt wordt.

29 augustus 2019

Ondernemingen zetten alsmaar meer in op teams. Logisch: samen zijn we sterker, niet? En toch krijgen teams ook te maken met moeilijkheden of uitdagingen.

Pagina's