U bent hier

Naar een new deal voor leiders in een innovatieve arbeidsorganisatie

Datum: 
03-05-2018 tot 04-05-2018
Plaats: 

3hoog Leuven, Mechelsevest 90, 3000 Leuven

Prijs: 
€1 000

De kanteling van een bureaucratisch naar flexibel regime botst vaak op het bestaande leiderschap. Zo zien we bijvoorbeeld dat leidinggevenden vasthouden aan hun beslissingsbevoegdheden op operationeel niveau en weinig ruimte geven aan hun teams, of dat ze het emotioneel moeilijk hebben om een nieuwe plaats te vinden in de nieuwe organisatie en het proces vertragen.

Aan de hand van diepte-interviews en actie-onderzoek heeft Flanders Synergy naar antwoorden gezocht op volgende vragen:

  • Hoe de aansturing in een innovatieve arbeidsorganisatie vorm geven?
  • Wat is de (psychologische) impact van de nieuwe arbeidsorganisatie op leidinggevenden?
  • Hoe kunnen leidinggevenden begeleid, ondersteund en ontwikkeld worden in de omslag naar een innovatieve arbeidsorganisatie?

Er werden concrete tools ontwikkeld voor elk van deze vraagstukken. Zo werd tot een methodiek gekomen die organisaties kan helpen gefundeerde keuzes te maken op vlak van bestuurlijk design en de “nieuwe” leiderschapsnorm. Er werden instrumenten ontwikkeld om leiders aan de top te ondersteunen in hun rol als boegbeeld van de verandering. Tot slot werd een traject ontworpen om (ex-)leidinggevenden te begeleiden in de beweging van verticaal leidinggeven naar delend leiderschap.

Doelgroep

Consultants, organisatieadviseurs en interne change agents of HR-managers die een trekkende rol vervullen in een IAO-traject. Flanders Synergy gaat ervan uit dat de deelnemers een basiskennis van IAO en moderne sociotechniek hebben.

Deelnameprijs

  • Flanders Synergy leden: 800 euro excl. BTW
  • Niet-leden: 1.000 euro excl. BTW

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO Portefeuille (erkenningsnummer Flanders Synergy: DV.O109373).

Inschrijven?

… kan via dit inschrijvingsformulier.