U bent hier

Klantgericht organiseren

Datum: 
08-03-2019
Plaats: 

Ondernemerscentrum, Leiestraat 22, 8500 Kortrijk

Prijs: 
€140

Nu social profit zich de voorbije decennia het efficiëntie- en kwaliteitsdenken eigen maakte, lijkt een nieuwe uitdaging op te doemen. Klantgerichtheid lijkt het nieuwe toverwoord, ondersteund door tal van maatschappelijke evoluties: vermarkting en commercialisering, de mondige burger die zich als klant ziet, persoonsvolgende financiering, …

Maakt ook social profit – net als in een door service oververzadigde profit-wereld – de overstap naar een belevingseconomie, waar niet enkel de efficiëntie en kwaliteit van het product of het proces doorslaggevend is, maar ook het “gevoel” die we oproepen bij gebruikers? Wat als OCMW’s, besturen, ziekenhuizen, … “fans” zouden hebben? Wat als we ook in standaardprocessen het gevoel van maatwerk zouden kunnen leveren?

Klantgericht denken en organiseren heeft als doelstelling om – naast efficiënte en kwaliteitsvolle service – ook banden te smeden met klanten. In social profit niet zozeer om terugkerende klanten en financiële winst na te streven, maar omdat in zorg, onderwijs, welzijn, … de band net het verschil maakt.

In deze vorming vertrekken we vanuit de strategische keuze op klantgerichtheid en waarom u die al dan niet zou maken. We verkennen de implicaties die deze keuze heeft op organisatorische processen, medewerkersbeleid, leiderschap en kwaliteitszorg. We doorlopen de weg van missie en visie naar de ervaring van de klant en staan daarbij stil bij klantbeloftes, cultuur en structuur, delivery points, het onderscheid tussen frontstage en backstage…

Voor wie?: 

Leidinggevenden