U bent hier

Tool

 • Levanto ontwikkelde een handige lijst van generieke competenties waarover een jobkandidaat zou moeten beschikken, ongeacht de...
 • Iets doen dat je graag doet, geeft je energie. Iets doen dat je niet graag doet, kost energie. Denk eens aan de activiteiten die...
 • Hoe ver staat jouw organisatie met haar alcohol- en drugbeleid? Q-ADO 2.0 toont je de weg. Q-ADO 2.0 (spreek uit: kwado) is een...
 • Je werknemer wil een religieuze of culturele praktijk kunnen beoefenen op de werkvloer. Dat vergt wat aanpassingen. Hoe ga je met...
 • Heel wat werkgevers zijn er zich van bewust dat (negatieve) discriminatie op de werkvloer niet kan en willen extra moeite doen om...
 • Gestructureerde vergaderingen met een strakke agenda zijn het meest productief, vooral omdat mensen hun aandacht niet heel lang...
 • Wil je je nieuwe medewerkers goed onthalen en daarbij niets vergeten? Dan kan deze onthaalchecklist zeker een hulpmiddel zijn!
 • Deze vragenlijst, ook wel de Gallup-vragenlijst genoemd, is een meting van het arbeidsklimaat langs 12 relevante vragen. De...
 • Deze competentiescan werd ontwikkeld door de Vlerick Business School in samenwerking met de Arteveldehogeschool, in het kader van...
 • Ben jij ook benieuwd of jij en je organisatie klaar zijn voor Het Nieuwe Werken? Is je werkplek HNW-proof, je ICT-ondersteuning...
 • Deze 'fasenscan van Tuckman' gaat na in welke fase de teamontwikkeling zich bevindt. De verschillende stellingen hebben...
 • Het doel van deze analyse is inzicht krijgen in het beeld dat je hebt van je eigen leiderschapsstijl. De analyse bestaat uit 20...
 • Het Competent Talent Spel sluit aan bij het boek Competent talent in organisaties.  Dat boek formuleert het Competent Talent-...
 • Een HR-dashboard? Is dat niet eerder iets voor profitondernemingen?! Zeker niet, want in een oogopslag heb je een zicht op de...
 • Wil je veranderingen aanbrengen in je organisatie, maar bevraag je graag eerst je medewerkers? Hier enkele handige tips!
 • In een functiebeschrijving staan de taken en verantwoordelijkheden opgesomd die bij een functie horen. "Wat moet de medewerker...
 • Wil je binnen je eigen organisatie inzetten op het bespreekbaar maken van burn-out?  Zorgnet-Icuro, één van de HRwijs-partners,...
 • Deze checklist geeft weer waaraan een medewerker moet beantwoorden om een ideale peter of meter te zijn. Aan de hand van een...
 • Ben je als organisatie bezig met gezondheidsacties of wil je hier graag mee starten? Dan is het van belang om na te gaan of deze...
 • Hoe zorg je ervoor dat een pop-gesprek goed verloopt?  Deze handige leidraad kan je daar bij helpen. Een goed gesprek vormt...
 • Het POP is een ondersteund proces dat de werknemer wil laten reflecteren. Orgelpunt hierbij is het POP gesprek, het ideale moment...
 • Het GROW model kan gebruikt worden om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek. De kracht van het GROW model is dat het...
 • Een heldere en werkbare methode om na te gaan hoe het is gesteld met het dienend leiderschap in je organisatie. Deze vragenlijst...
 • Een korte en praktische tool die helpt bij een telefonische ziekmelding van je medewerker. Deze checklist omvat handige vragen...
 • De cirkel van Covey biedt een bril om een andere kijk te ontwikkelen op dingen waar we tegenaan lopen. Stephen Covey, beroemd om...
 • Het 360 graden feedback principe is een methode om het functioneren van een individu te evalueren  waarbij gebruik wordt gemaakt...
 • Functiecreatie is een methode om eenvoudige taken weg te halen bij je huidig gekwalificeerd personeel. Hierdoor krijgen zij meer...
 • Medewerkers kunnen maar best goed en duidelijk met elkaar communiceren, zeker als ze nauw samenwerken. Deze tool geeft een...
 • Heb je al voldoende zicht op wat in jouw organisatie de psychosociale risico's zijn? Het is niet altijd eenvoudig is om dit vast...
 • Een goede missie en visie maken duidelijk welke waarden een organisatie belangrijk vindt en wat een organisatie wil bereiken....
 • Een competentiematrix biedt een visueel overzicht van de aanwezige en de te verwerven competenties/taken van elke medewerker. Dit...

Case

HR-info

 • Een grote verscheidenheid aan levenswijzen, overtuigingen, vaardigheden en talenten is een meerwaarde voor elke organisatie. We...
 • Jammer genoeg staat niet iedereen open voor een cultureel diverse personeelsploeg… Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers (en...
 • Vele vzw’s zijn eerder kleine organisaties en werkgevers vrezen soms voor uitstroom omwille van weinig promotiemogelijkheden,...
 •   ↵'Help! Mijn batterijen lopen leeg' van Luk Dewulf en Guido Vangronsveld geeft inzicht in de mechanismen achter een burn-out en...
 • Waarom aandacht besteden aan de afstemming arbeid en gezin? Hebben medewerkers er nood aan? Hoe zet je de vraag van medewerkers...

Expert

Pagina's