U bent hier

HR-info

 • Hoewel we bij leren bijna automatisch aan formele leervormen zoals een cursus, een congres of een studiedag denken, gebeurt leren...
 • Een vzw leiden is niet alleen de taak van de directie. De raad van bestuur en de algemene vergadering zijn belangrijke...
 • VTO staat voor vorming, training en opleiding en betreft het geheel van activiteiten en inspanningen die het leren van...
 • Werkplekleren is leren op of nabij de werkvloer. Het omvat een brede waaier aan leerwerkvormen die het doorgeven van kennis en...
 • Mentoring of peter/meterschap is een vorm van individuele begeleiding op de werkplek waarbij een ervaren of deskundige collega (...
 • Coaching kunnen we omschrijven als het proces waarbij een coach het potentieel van de coachee weet vrij te maken. De coach helpt...
 • In een lerend netwerk of leernetwerk wisselen mensen vanuit een gezamenlijke interesse voor een bepaald kennisgebied, doelbewust...
 • Ervaringsleren is niets anders dan ‘leren door doen’. Het is een proces waarbij men door in de ervaring te stappen kennis,...
 • Met duoleren bedoelt men twee medewerkers van een organisatie die samen in een opleiding stappen en hun leerprocessen aan elkaar...
 • Deze leervormen maken gebruik van nieuwe technologieën als ondersteuning. Gecombineerd met andere leervormen geven ze de beste...
 • Om je opleidingsinspanningen te financieren kan je vaak steun krijgen van het vormingsfonds van je sector. Sectorale...
 • Je hebt interne leerdoelen geïdentificeerd en je beslist een externe opleidingsverstrekker in te schakelen. Teken je in op een...
 • Je kunt beter even je interne keuken bekijken vooraleer je iemand aanwerft. Welke talenten heb je al in huis? Kunnen medewerkers...
 • Een goed vacaturebericht trekt de aandacht van potentiële kandidaten en vermeldt de nodige gegevens om hen over de streep de...
 • Je hoeft geen handenvol geld uit te geven om je vacature bekend te maken bij een breed publiek. Er bestaan ook gratis kanalen. En...
 • Jouw aantrekkelijkheid als werkgever wordt in grote mate bepaald door het imago dat je hebt in de buitenwereld. Je huidige...
 • Een warm onthaal zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers sneller ingewerkt en geïntegreerd zijn in je organisatie. Het voorkomt een...
 • Duid een onthaalverantwoordelijke aan. Dat kan iemand zijn die telkens het eerste contact met een nieuwe medewerkers opneemt,...
 • In een onthaalbrochure heet je de nieuwe medewerkers welkom en geef je op een beknopte, aantrekkelijke manier informatie over je...
 • Mentoring of peter/meterschap is een individuele begeleiding op de werkplek waarbij een ervaren of deskundige collega (de mentor...
 • Om een toekomstige medewerker te selecteren, kan je verschillende methodieken hanteren. Meestal start een procedure met een...
 • Een of meerdere sollicitatiegesprekken vormen meestal de kern van het selectieproces. Je kan veel meer uit een interview halen...
 • Als selecteur of selectieteam sta je voor heel wat uitdagingen. Je niet laten leiden door veelvoorkomende beoordelingsfouten is...
 • Goed nieuws brengen aan gegeerde kandidaten, is vaak gauw gebeurd. Anders gesteld is het met de kandidaten die afvallen. Een...
 • Competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die passen bij een functie of waarover een medewerker beschikt...
 • Talent betekent het hebben van een natuurlijke aanleg, het hebben van een gave en/of het begaafd zijn. Het gaat om patronen in...
 • Competenties verwerven veronderstelt een leerproces. De wijze waarop iemand leerde of het leerproces zelf zijn van ondergeschikt...
 • Een functionerings- of groeigesprek (ook wel ontwikkelgesprek) is een tweezijdig en open gesprek waarin leidinggevende en...
 • In een evaluatiegesprek beoordeelt de leidinggevende het functioneren van een medewerker. De leidinggevende benoemt de sterke...
 • Een loopbaangesprek is een formeel gesprek met een medewerker waarin niet zozeer over het functioneren gepraat wordt alswel over...
 • Een exitgesprek is een laatste formeel gesprek met een medewerker die op het punt staat te vertrekken uit de organisatie, of hij...
 • ‘Verzuimgesprek’ is een verzamelnaam voor verschillende mogelijke gesprekken met een medewerker die afwezig is wegens ziekte. Het...
 • Zes tips om van formele gesprekken een succes te maken.  1. Zorg voor een uitnodigende sfeer Wat het specifieke doel van het...
 • De drie belangrijkste rollen van een leidinggevende zijn coachen, sturen en leiden. Idealiter ontwikkelt een leidinggevende alle...
 • Leiding geven vraagt de inzet van specifieke competenties. We lijsten enkele competenties op die eigen zijn aan leidinggeven,...
 • 1. Bepaal vooraf wat je doelstelling is als je feedback geeft. Ze benoemen kan helpen om de ander inzicht te geven in waarom het...
 • 1. Houd het zo feitelijk en concreet mogelijk Benoem de feiten en vraag je op voorhand af waar je mogelijk een verkeerd beeld...
 • Een medewerker van je eigen organisatie kan ook in een formele setting kennis of vaardigheden aan collega’s doorgeven. Dit is...
 • Een persoonlijk ontwikkelingsplan of POP legt afspraken vast tussen een medewerker en de werkgever over de persoonlijke...
 • Afhankelijk van hoe je als organisatie tegen leren aankijkt, wat je wil bereiken en hoeveel tijd en middelen je kan besteden, zal...
 • Voor je start met het inplannen van leermomenten, bijeenkomsten of opleidingen, is het nuttig om twee zaken na te gaan: Wat zijn...
 • Om zicht te krijgen op de concrete opleidingsbehoeftes, heb je verschillende bronnen Je kan je informatie halen uit gesprekken...
 • De kern van je VTO-beleid zijn natuurlijk de leeractiviteiten zelf. Er bestaat een waaier aan leervormen. Het hoeft niet altijd...
 • Om op koers te blijven, is het nodig om af en toe stil te staan en waar nodig het VTO-beleid bij te sturen. Dit kan je...
 • Er zijn talloze definities van wat competenties zijn. Ze hebben gemeenschappelijk dat competenties een geheel van kennis,...

Case

Tool

Pagina's