U bent hier

'Focus op Inclusie' - 27 februari, Mechelen

Datum: 
27-02-2018
Plaats: 

Vergader- en congrescentrum De Lindepoort, Begijnenstraat 18, 2800 Mechelen.

Prijs: 
€75

Een sociaal ondernemer wil resultaat en bereikt dat voor en door mensen. Hij wil talent in huis, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of seksuele voorkeur. Maar hoe trek je iedereen in bad? Hoe houd je rekening met verschillen? Breng inclusie tot in de vele kamers van je organisatie en kom naar 'Focus op Inclusie', op 27 februari in Mechelen. Burgemeester Bart Somers krijgt er het laatste woord.

Inschrijven voor het event is niet meer mogelijk.

focus_op_inclusie.png

Die dag leiden we directies en HR langs vele aspecten van je inclusiebeleid, langsheen verschillende sessies. Hoe houd je rekening met verschillen op organisatieniveau, hoe kun je discriminatie in de kiem smoren en kansen geven aan iedereen? Hoe zorg je voor eerlijke rekrutering en selectie? Hoe benut je de verscheidenheid in je team en wat bij spanningen en conflicten tussen mensen met uiteenlopende opvattingen?

Je kunt je op dit ruime event ook laten inspireren door experten en goede praktijken die hun ervaringen met je delen. Maak ook kennis met het aanbod van federaties en partners aan opleidingen en events over inclusie en diversiteit.

We lichten ook de inclusieprojecten Ieder Talent Telt en Talentoscoop van het Europees Sociaal Fonds toe, waarin Verso werkgevers ondersteunt.

Schrijf snel in voor dit uitgebreide programma!

Programma

12.00 – 12.45    Experten, goede praktijken, ESF-projecten

Laat u tijdens een wandellunch inspireren door de kennis en ervaring van experten in inclusie. Of luister naar leerrijke getuigenissen van sociale ondernemingen die met gerichte maatregelen erin slaagden om divers talent aan te trekken en te behouden. Eén van die organisaties is Wingerdbloei: 
“Wingerdbloei is een begeleidingscentrum uit Antwerpen. Diversiteit zien we terug in de jongeren, kinderen en gezinnen die we begeleiden. We werkten een diversiteitsbeleid uit, ons personeelsbestand is bijvoorbeeld een reflectie van de maatschappij. Een divers personeelsbestand zorgt er voor dat we een breedbeeldlens kunnen ontwikkelen: mensen met verschillende verhalen brengen immers verschillende perspectieven samen. Ze kunnen hun diverse achtergronden bundelen om zo met meer inzicht, meer creativiteit en meer inlevingsvermogen zorg te verlenen", stelt diversiteitscoach Anaïs De Ridder.   

(doorlopend)

Je kunt met je divers gevuld bord ook langs de tafel van Verso lopen. We nodigen je uit voor twee ESF-projecten. Binnen Ieder Talent Telt (ism. onder meer VIVO) kun je werkzoekenden met migratieachtergrond ontmoeten op social-profitsalons en hen een dag werkervaring aanbieden. In Talentoscoop begeleiden we 30 kandidaten uit allerlei kansengroepen naar een baan in de sector. We ondersteunen organisaties daarbij op teamniveau.

(sessies om 12.15u en 12.30u)

12.45                 Inleiding door Verso

13.00                 Els Keytsman (Unia) is keynotespreker

13.30 – 14.45    Verkennende sessies (keuze te maken)

  • Inclusie in beleid (VOLZET)

Hoe neem je inclusie op als doelstelling in missie en visie en hoe vertaalt het zich in de beleidsstructuren? Denk niet alleen aan organisatorische aspecten (organogram, teams, aanwervingsbeleid, functioneringsbeleid), maar vooral ook aan het strategisch beleid van een organisatie. Hoe verkrijg je een cultuursensitieve organisatie op alle niveaus (management en bestuur, staf, medewerkers, gebruikers)?

Grieke Forceville (Hefboom)

  • Inclusie in teamwerking

Inclusie: een verrijking en een uitdaging. Iedereen is anders en uniek met eigen kwaliteiten, talenten, ervaringen en competenties. In deze workshop bekijken we hoe je met een team aan de slag kan gaan met verschillen zodat het geheel meer wordt dan de som der delen.

Griet Vandeweege en Ellen Douterloigne (Groep Intro)

  • Inclusie zonder conflicten

Door dialoog verminderen misverstanden in werkrelaties en worden onnodige escalaties op de werkvloer vermeden. Communicatie is de rode draad. De aanpak van bemiddeling bevordert de directe communicatie en voorkomt escalatie van het conflict. Verlangens, behoeften, bezorgdheden van alle betrokkenen komen aan bod: zij komen zelf tot een oplossing en leven deze bijgevolg beter na. Wat is nu precies een conflict en hoe kan een bemiddelingsgericht gesprek verlopen?

Sylvie Bracqué (SD Worx)

14.45 – 15.15    Netwerken met een inclusief hapje en drankje

Je krijgt opnieuw kans om kennis te maken met infostands en met de goede praktijken en experten. Ook licht Verso het project Talentoscoop opnieuw toe.

15.15 – 16.30    Verdiepende sessies (keuze te maken)

  • Inclusie implementeren (VOLZET)

We weten waarom we voor inclusie kiezen, waar we naartoe willen, iedereen is mee. De missie en visie staan op papier. Hoe moet het nu verder? Welke activiteiten zorgen voor inbedding? Welke kennis is er nodig, welke houding en welke vaardigheden moeten we trainen? We bekijken hoe het diversiteitsbeleid geen papieren tijger blijft maar meerwaarde genereert.

Els Haüser, expert diversiteit

  • Inclusie in het medewerkersbeleid

De doelgroep van de jeugdhulpverlening is de afgelopen 20 jaar diverser en diverser geworden. De Touter heeft zich hierop georganiseerd door de implementatie van een integraal interculturaliseringsbeleid. Eén van de pijlers daarvan is het personeelsbeleid.

Ze gingen aan de slag met een nieuwe aanwervingsprocedure, maakten werk van competentiemanagement en talentmanagement en bouwden een nieuwe organisatiecultuur uit. Verschillen mogen er zijn, verschillen maken rijker. De Touter deelt graag haar ervaringen.

Luc D’Affney (De Touter)

  • Inclusie in werving, selectie en onthaal

We reiken tools aan om met je organisatie tot een divers personeelsbeleid te komen. Je leert hoe je een vacature en de selectieprocedure aantrekkelijk kunt maken voor verschillende doelgroepen op de arbeidsmarkt (ouderen, laaggeschoolden, personen met een beperking, mensen van een andere origine,…). We werken eveneens rond het onthaalbeleid en de integratie van deze personen. Aan het eind van de workshop heb je de nodige informatie om als organisatie breed te gaan aanwerven.

Sanne Janssens (I-Diverso)

16.30 - 17.00     Slotwoord door Bart Somers, burgemeester van Mechelen

Bart Somers werd in 2017 door de City Mayors Foundation verkozen tot beste burgemeester… van de wereld. Die prijs heeft hij niet in het minst te danken aan het inclusieve beleid dat hij voorstaat. Hij krijgt op ons event dan ook het laatste woord.

Voor wie?: 

Directies en HR van sociale ondernemingen