U bent hier

Aan de slag met je bestuur

Datum:
14-09-2019
Plaats:

Socius, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel

Prijs: 
€0

Wat kan je als leidinggevende doen om ‘goed bestuur’ of ‘governance’ in je statutaire organen (algemene vergadering, raad van bestuur, dagelijks bestuur) te stimuleren of te verbeteren? Behalve het zakelijk beoordelingselement ‘goed bestuur’ uit het decreet is ook de vrijwillige inzet van veel bestuurders in onze organisaties belangrijk.

In de coaching van bestuurders moet je dus kunnen balanceren tussen goed vergaderen en besturen, samen met het welbevinden en de appreciatie van de vrijwillige bestuurder.

Afhankelijk van het resultaat van een zelfevaluatie door je raad van bestuur kan je inzetten op thematische deskundigheid volgens de missie en visie van je organisatie. Of je kan ondersteuning bieden bij juridische en financiële agenda’s. Het faciliteren van een fijne vergadersfeer en accommodatie speelt evenzeer een rol.

Een raad van bestuur die je kan inspireren, motiveren en steunen in het leiding geven is de tijdsinvestering die coaching met zich meebrengt, dubbel en dik waard.

Socius verkent verschillende mogelijkheden en technieken waarmee je het besturen van jouw sociaal-culturele organisatie efficiënt, betrokken en aangenaam kan maken.

Voor wie?: 

Voor organisaties uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk