U bent hier

Coachen door het stellen van de juiste vragen

Datum: 
21-11-2019
Plaats: 

Anker vzw, Muizendries 35, 9070 Heusden

Prijs: 
€190

Vragen stellen is een essentieel onderdeel van coachen. Goede vragen leiden tot een gestructureerd gesprek waardoor de medewerker zich bewuster wordt van zijn/haar eigen functioneren. Effectief coachen is de juiste vragen stellen én ook (durven) doorvragen.

Door het stellen van de ‘juiste vragen’ probeer je te achterhalen wat de persoon eigenlijk bedoelt. Bij vaagheden, subjectieve uitspraken of formuleringen met ‘moeten’ of ‘kunnen’ maak je zo de informatie nauwkeuriger of concreter. Deze taalpatronen omvatten vaak waardevolle informatie. Door vragen te blijven stellen, zet je de medewerker aan tot reflectie en kunnen gedachten, overtuigingen en patronen duidelijk worden.

Volgende zaken komen aan bod tijdens de vorming:

  • Basishouding tijdens een ‘coaching gesprek’
  • Opfrissing basis ‘actief luisteren’, ‘samenvatten’ en ‘doorvragen’
  • Logische niveaus en verschillende soorten vragen: techniek van het chunken
  • Metamodel: vervolledigen en bijsturen van ‘weglatingen’, ‘veralgemeningen’ en ‘vervormingen’ door middel van gerichte vragen. 
Voor wie?: 

Leidinggevenden, hoofdverpleegkundigen, directie, hoofdparamedici

Leidinggevenden die niet in aanmerking komen voor functiecomplement kunnen ook deelnemen aan deze vorming.