U bent hier

Vluchtelingen kunnen aan de slag in de zorg via artikel 60

De afgelopen maanden werd er steeds nadrukkelijker naar werkgevers gekeken om de integratie van nieuwe vluchtelingen een kans te geven via tewerkstelling. Vandaag zijn er al heel wat socialprofitorganisaties die hier wel oren naar hebben. In veel sectoren zijn alle extra krachten welkom en veel organisaties zien het ook als hun maatschappelijke plicht om deze mensen kansen te geven. Eén zo’n organisatie is het AZ Sint-Maarten, waar via het OCMW iemand met een vluchtelingenstatuut een jaar kon meedraaien.

Gudrun Baert, verantwoordelijke werving en selectie bij AZ Sint-Maarten, kijkt met zeer positieve gevoelens terug op deze ervaring: “Wij krijgen regelmatig de vraag van het OCMW om iemand via artikel 60 tewerk te stellen, dat is een werkervaringstraject voor mensen die begeleid worden door het OCMW. Midden 2014 kon zo een man uit Guinee aan de slag in onze afdeling voor locomotorische revalidatie in Duffel. Dat is een afdeling waar mensen terechtkomen na een ziekenhuisopname wegens een ongeval of beroerte. Het zijn vaak patiënten die weinig echt acute zorgen nodig hebben, maar wel veel ondersteuning kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld het eten of als gezelschap. Zo’n taken zijn ideaal voor een ‘artikel 60’er’ omdat het hier om niet-essentiële taken gaat die toch een echte meerwaarde betekenen voor de patiënt en het vast personeel.”

OCMW-wet, artikel 60,§7

Artikel 60 van de OCMW-wet laat een OCMW toe om een persoon aan een werkervaring te helpen, bijvoorbeeld door een betrekking aan te bieden voor een periode die nodig is om recht te hebben op volledige sociale uitkeringen. Het OCMW blijft de juridische werkgever, maar kan zo’n werknemer ter beschikking stellen aan derden. Hoeveel dit kost hangt af van OCMW tot OCMW.

“De tewerkstelling was echt een schot in de roos. Hij werd onmiddellijk in de armen gesloten door de afdeling en dat was grotendeels zijn eigen verdienste. Hij was zeer gemotiveerd en dankbaar voor de kans die hij gekregen had. Ook al kon hij in het begin nog maar heel weinig Nederlands, door zijn enthousiasme en wil om te leren heeft hij zich direct geliefd gemaakt bij personeel en patiënten. Het is echt iemand waarvan je zegt: “Die moet in de zorg aan de slag!” Hij heeft het hart en de ziel op de juiste plaats. We waren dan ook heel blij toen we hoorden dat hij een opleiding ging volgen voor zorgkundige.”

Voorbereiding essentieel

“Wanneer we artikel 60’ers inschakelen, voeren we altijd vooraf een grondig onderzoek naar de mogelijkheden en de verwachtingen van de kandidaat”, zegt Gudrun Baert. “Als we op zo’n vraag ingaan, willen we dat ook op een verantwoorde manier doen. Dat wil zeggen dat we op zoek gaan naar een team dat ook de ruimte heeft om iemand te begeleiden en ook dat we een peter of meter kunnen aanstellen.”

“Als we zo’n afdeling hebben gevonden, dan gaan we het gesprek aan met de kandidaat en met de begeleider van het OCMW. Om goed de verwachtingen van alle partijen af te stemmen, en duidelijk te stellen wat we wel en niet kunnen bieden. Ook nadat de persoon van start gaat, wordt dit van nabij opgevolgd door de verantwoordelijke van de afdeling en de peter of meter. We blijven ook in nauw contact met de verantwoordelijke bij het OCMW. Als blijkt dat het toch niet lukt voor één of andere reden, dan wordt de samenwerking ook stopgezet. Maar omdat we ons voortraject zo grondig mogelijk proberen te doen, loopt dat meestal wel goed.”

Maatschappelijke opdracht

Het tewerkstellen van mensen via artikel 60 komt voor AZ Sint-Maarten voort uit een visie op de maatschappelijke opdracht van de organisatie. “Als je er enkel naar kijkt als een extra paar handen die het werk komen verlichten, dan kan je er beter niet aan beginnen”, vertelt Gudrun Baert. “Dat is niet de juiste ingesteldheid. Je moet een team hebben dat bereid is om een investering te doen. We doen dit vooral om mensen te helpen zich te integreren in de maatschappij, om de taal te leren of misschien om de smaak te pakken te krijgen van het werken in de zorg. De werkdruk van het personeel vermindert hiermee dus niet echt. Deze tewerkstelling zorgt eerder voor een bijkomende kwaliteit die we kunnen leveren aan onze patiënten. Maar onze primaire doelstelling blijft toch onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen kansen te bieden, op voorwaarde dat ze zelf ook kansen willen grijpen.”

“Dat zo’n bijkomend personeelslid ook voor onze organisatie een duidelijke meerwaarde heeft, zoals hier het geval, is een mooi resultaat. Ik ben zeker dat als hij afstudeert als zorgkundige, de afdeling zal staan te springen om hem aan te werven. Hopelijk hebben we dan een vacature voor hem.”

Wil je als werkgever een vluchteling een werkervaring aanbieden en wil je de verschillende mogelijkheden en ondersteuningsmaatregelen kennen? Neem dan contact op met onze collega Fatma Qorlazja, via fatma@hrwijs.be of 0473/82-52-32. Fatma verzamelt ook verhalen van organisaties die in een systeem van werkplekleren samenwerken met vluchtelingen.

Een werkleerplek opgeven kan je doen door naar www.vdab.be te gaan, in te loggen bij ‘Mijn VDAB’ en op ‘Meld een Leerplek’ te klikken.

Brochure voor tewerkstelling van vluchtelingen

Dit interview werd opgenomen in de brochure 'Aan de slag met vluchtelingen in de social profit'. Die kwam tot stand binnen het ESF-project Ieder Talent Telt

esf_lolgo.jpg

ESF investeert in jouw toekomst. 

 

Diversiteit