U bent hier

Leidinggevenden
23
sep
2019
Coaching is erop gericht de mensen te stimuleren en zich laten ontwikkelen, zodat ze hun werk met passie doen en het beste uit zichzelf en uit elkaar kunnen halen!
Zorgverleners
24
sep
2019
De thema's "ziekteproces", "kantelpunt" en "herstelbevorderend" werk komen hier aan bod. Het volledige verhaal krijgt een sausje van voorbeelden en verhalen van getuigen. Een aantal oefeningen dagen de deelnemers uit de inhoud naar de eigen werkvloer over te zetten.
Leidinggevenden
24
sep
2019
In deze workshop krijg je heel wat nieuwe inzichten om mensen met een migratieachtergrond aan de slag te krijgen in jouw organisatie.
HR
26
sep
2019
Met maximum 12 mensen gaan we op een mooie en rustgevende plek op zoek naar manier om onzelf en ons team in drive te brengen/ houden. We vertrekken vanuit onze eigen ervaringen en bouwen in cocreatie het verhaal van Dienend Leidinggeven op.
Leidinggevenden
26
sep
2019
Door de opleiding ‘Leidinggeven vanuit cocreatie’ zet je een nieuwe stap in jouw ontwikkeling als leidinggevende. Na de 12 opleidingsdagen voel je niet alleen meer vertrouwen in jezelf, maar kan je ook meer vertrouwen geven aan jouw medewerkers.
Leidinggevenden
27
sep
2019
In de driedaagse opleiding 'coachend, inspirerend en resultaatgericht leidinggeven' leer je sturen en coachen combineren. Daardoor groeien medewerkers en verbeteren ze hun prestaties, engagement en motivatie.
Leidinggevenden
27
sep
2019
Tijdens dit slotevenement in Brussel word je ondergedompeld in een bad vol werkgeluk-ideeën om meteen toe te passen in jouw organisatie.
Leidinggevenden
27
sep
2019
HRSquare
Talenten zijn schaars... zeker als je ze nog eens onderbenut of uitsluit. Om ervoor te zorgen dat we vanuit leiderschap kaders creëren , die verzekeren dat alle talenten binnen een organisatie optimaal worden ingezet, biedt dr. Tomas Chamorro-Premuzic een aantal oplossingen aan.
Leidinggevenden
30
sep
2019
In dialoog, alle inspanningen en ieders specifieke bijdrage stroomlijnen zodat er een optimale kwaliteit van leven aan de bewoner/cliënt/patiënt kan geboden worden.
Leidinggevenden
30
sep
2019
Op een zeer interactieve en ervaringsgerichte manier raak je vertrouwd met de houding, principes en technieken van het oplossingsgericht coachen.
Leidinggevenden
Leidinggevenden
30
sep
2019
In deze workshop krijg je heel wat nieuwe inzichten om mensen met een migratieachtergrond aan de slag te krijgen in jouw organisatie.
Leidinggevenden
30
sep
2019
In deze specifieke opleiding voor werkbegeleiders, coaches en verantwoordelijken binnen diverse organisaties, worden tools en werkinstrumenten aangereikt die de verantwoordelijke helpen om het schoonmaakpersoneel op een efficiënte wijze aan te sturen.
Zorgverleners
01
okt
2019
Tijdens deze vorming kijken we met een speciale “systemische“ bril naar het begrip “team”.
Stafmedewerkers
01
okt
2019
Deze cursus wil op een systematisch geordende wijze zicht geven op de totaliteit van de documenten uit de loon- en personeelsadministratie.
Zorgmedewerkers
01
okt
2019
In de zorg is de kwaliteit van de interpersoonlijke relatie tussen patiënt en zorgverlener essentieel. Wat zijn de kenmerken van een kwalitatieve relatie?
Medewerkers
02
okt
2019
Deze opleiding geeft u een houvast om uw taak als leidinggevende van een grootkeuken beter te kunnen uitoefenen. Aan de hand van talrijke tips van een expert bent u na deze opleiding in staat om professioneler leiding te geven in uw grootkeuken.
02
okt
2019
De resultaten van het onderzoek 'Leren & Ontwikkelen in Organisaties 2019' afgenomen bij zowel L&D-managers als aanbieders van L&D-oplossingen, worden voorgesteld op woensdag 02/10/19 om 16.00 in de kantoren van Securex in Brussel.
HR
03
okt
2019
Met maximum 12 mensen gaan we op een mooie en rustgevende plek op zoek naar manier om onzelf en ons team in drive te brengen/ houden. We vertrekken vanuit onze eigen ervaringen en bouwen in cocreatie het verhaal van Dienend Leidinggeven op.
Stafmedewerkers
03
okt
2019
Vertrekkend vanuit een kader rond ‘kwaliteit van leven’ (cfr. Shallock) en de nieuwe uitdagingen in de zorg, reflecteren over de mogelijke impact op de organisatie van de zorg en alle betrokken partners (bewoners en hun familie, medewerkers, mantelzorgers, het WZC)
03
okt
2019
Op 3 oktober kom je als bemiddelaar of stagebegeleider alles te weten over de job van onthaalouder!
Medewerkers
03
okt
2019
Wegwijzer naar de meest passende dienstverlening Deze opleiding heeft als doel de cursisten een inzicht te bezorgen in de verschillende tegemoetkomingen, premies, vrijstellingen, ...
Leidinggevenden
03
okt
2019
Deze opleiding geeft jou de bouwstenen van HRM en concepten van sociale innovatie, het nieuwe werken, talentmanagement, toegespitst op de publieke en social profitsector.
Stafmedewerkers
07
okt
2019
Vanuit de eigen praktijk reflecteren en samen (onder)zoeken hoe je vanuit ‘de bedoeling’ (kernopdracht) je intenties toch kunt proberen waarmaken.
Leidinggevenden
07
okt
2019
In de tweedaagse training ‘Effectief Teamwerk’ ontdek je hoe je op een resultaatgerichte, concrete manier ervoor kunt zorgen dat je team zich ontwikkelt naar een effectief, zelfsturend team, waar iedereen met meer plezier in werkt.
Medewerkers
07
okt
2019
Geweldloos communiceren en omgaan met mensen In deze opleiding komt u meer te weten over uw eigen manier van communiceren en de invloed die dat heeft op het gedrag van anderen.
Leidinggevenden
08
okt
2019
Tijdens deze vorming leren we enkele technieken om zelf praktisch aan de slag te gaan. We overlopen de voor-nadelen van “teambuildingsactiviteiten”.
Stafmedewerkers
08
okt
2019
Hoe kan je binnen jouw organisatie aan de slag gaan rond competenties en talenten? Over die centrale vraag buigen we ons in groep één voormiddag lang tijdens deze workshop ism HRwijs.
Leidinggevenden
08
okt
2019
Velen starten in recruitment vanuit een andere functie en leren het vak met vallen en opstaan. Het is daarom van belang te weten welk soort werknemers het meest zullen passen in de vacature. Een doordacht werving- en selectiebeleid ligt aan de basis van een succesvol werving- en selectieproces.
Zorgverleners
10
okt
2019
Het aanreiken van een basispakket met praktische, onmiddellijk inzetbare instrumenten op gebied van lichamelijke, mentale en emotionele veerkracht.
Leidinggevenden
10
okt
2019
Ook mensen uit kwetsbare situaties worden vaker als vrijwilliger ingeschakeld in organisaties. En daar moet jij als verantwoordelijke van vrijwilligers mee leren omgaan. Tijdens deze vorming krijg je de kans om jouw eigen kennis en ervaring in te zetten en te leren van de goede voorbeelden van collega’s.
Leidinggevenden
11
okt
2019
Samen met de deelnemers op zoek gaan naar het ontstaan van werkdruk. Tools aanreiken om de werkdruk op de eigen werkvloer aan te pakken. Een aanzet geven om in de eigen organisatie een traject op te zetten rond werkdruk en werkgeluk.
Leidinggevenden
11
okt
2019
Performance management is essentieel: u wil de resultaten managen door de werking van de medewerkers te managen. Performance management staat momenteel onder zware druk: evaluaties zijn afgeserveerd en het managen van doelstellingen heeft minstens een flink herexamen aan het been hangen.
Leidinggevenden
11
okt
2019
Smaakmakers Veerkrachtig Organiseren We benaderen het voorkomen en herstellen van burn-out vanuit een talentgericht perspectief. Dit biedt een relationele kijk op burn-out en veerkracht en een wat andere manier om als leidinggevende of organisatie te interveniëren.
Leidinggevenden
14
okt
2019
Zin om aan de hand van een brede en praktijkgerichte kijk je medewerkersbeleid onder de loep te nemen? Dan is deze dag iets voor jou.
Leidinggevenden
14
okt
2019
Tijdens deze vorming leer je de methodiek van Inside the Box kennen én gebruiken. Met deze verrassend eenvoudige methode kan je aan de hand van vijf technieken op een systematische manier nieuwe ideeën ontwikkelen.
Leidinggevenden
15
okt
2019
Staan doelstellingen als zelfinzicht, efficiënte communicatie en teamontwikkeling hoog op je professionele agenda? De Ankercoach werkt via 'Insights Discovery' een individueel en toegankelijk kleurenmodel uit. Het model drukt vier aspecten van persoonlijke gedragsvoorkeuren uit in kleurwaarden.
Leidinggevenden
15
okt
2019
Na het volgen van een eendaagse proever oplossingsgericht werken weet je wat er bedoeld wordt met de oplossingsgerichte grondhouding.
Leidinggevenden
15
okt
2019
Wist je dat zowel je fysieke als sociale omgeving je eetgedrag beïnvloeden? Dus, ook je werkplek? Samen bekijken we hoe je een voedingsbeleid opzet en met welke acties je gezonde voeding kan promoten.
Leidinggevenden
16
okt
2019
Welke invloed heeft de steeds meer divers wordende samenleving op mijn organisatie?