U bent hier

persoonsvolgende ouderenzorg
16
jan
2019
De Vlaamse regering heeft krijtlijnen getekend voor de toekomst van de residentiële ouderenzorg. En dit houdt heel wat veranderingen in! Zo komt er een verschuiving van instellingsfinanciering naar persoonsvolgende financiering. (tweedelige opleiding)
Leidinggevende
25
jan
2019
Theoretische modellen worden door middel van oefeningen vertaald naar de praktijk. Interactief werken met eigen casussen en praktijkvoorbeelden.
Leidinggevende
22
feb
2019
We belichten de persoonsvolgende financiering vanuit de sector personen met een handicap. Hierbij maken we gebruik van talrijke voorbeelden en er is ruimte tot overleg.​
Zorgverleners
14
mrt
2019
Workshop waarin het thema wordt gekaderd en afgetoetst aan de eigen praktijk met als bedoeling te informeren, sensibiliseren en kritisch te reflecteren. Dit aan de hand van getuigenissen en beeldmateriaal.