U bent hier

Agenda archief

Zorgverleners
19
jun
2019
De thema's "ziekteproces", "kantelpunt" en "herstelbevorderend" werk komen hier aan bod. Het volledige verhaal krijgt een sausje van voorbeelden en verhalen van getuigen. Een aantal oefeningen dagen de deelnemers uit de inhoud naar de eigen werkvloer over te zetten.
conflict
18
jun
2019
In jouw team, vereniging of organisatie zijn fricties, spanningen en conflicten nooit veraf. Deze botsingen kunnen je machteloos, bang of boos maken of je aan jezelf doen twijfelen. Toch kunnen conflicten ook leerrijk zijn. Deze tweedaagse opleiding biedt kansen tot groei en geeft een stevige basis voor het samenwerken met anderen.
Leidinggevenden
18
jun
2019
Vanuit een verander(en)de rol binnen de zorg, zoeken om in open dialoog, op een pro-actieve, constructieve én professionele wijze vorm te geven aan de invulling van de wensen, verwachtingen en behoeften van diegene die op ons een beroep doen.
Zorgverleners
17
jun
2019
Tijdens deze interactieve opleiding gaan we dieper in op verschillende culturen en specifieke gewoontes, waarden, normen en overtuigingen. Ook bieden we handvaten voor het omgaan met verschillen in een dagelijkse werkomgeving en het anticiperen op automatische reacties.
17
jun
2019
Je hoort het meer en meer: "de arbeidsmarkt staat in brand". Welke oplossingen zijn er?
Leidinggevenden
13
jun
2019
Stilstaan bij het samen opmaken van duidelijke afspraken, de uitvoering én opvolging ervan. Aanreiken van tips om hiermee, met ‘hernieuwde aandacht’, aan de slag te gaan.
Leidinggevenden
13
jun
2019
Je impact kennen, versterken en anderen ermee overtuigen van je meerwaarde. Dat willen we allemaal.
Leidinggevende
13
jun
2019
We zoomen in op basisinzichten rond samenwerken en gaan actief aan de slag met samenwerkingstools die ontwikkeld zijn op basis van praktijk gebaseerd wetenschappelijk onderzoek. Je maakt kennis met ons ArrowRoots-Model en de Pronet-Quickscan.
Leidinggevenden
13
jun
2019
De vorming geeft antwoorden op: wat is zelfsturing en wat is het niet? misverstanden rond zelfsturing belangrijke pijlers in zelfsturing hoe begin je eraan en welke stappen en acties zijn nodig je eigen actieplan
nieuwe werken
13
jun
2019
Wat is belangrijk als je de omslag maakt van de traditionele manier van werken naar het Nieuwe Werken (weerstand, motivatie, communicatie,...)? De diverse facetten als infrastructuur, communicatie, concentratie, zelfmanagement, omgaan met collega's en leidinggevenden, doelen en inspanningen komen aan bod.
Leidinggevenden
13
jun
2019
Welke rol kunnen verhalen spelen in leer- en veranderingsprocessen? Hoe kan je als begeleider de verhalen van mensen ten volle tot hun betekenis laten komen? Hoe nodig je uit tot verhalen die nieuwe perspectieven bieden?
Leidinggevenden
11
jun
2019
Deze 2-daagse helpt leidinggevenden en HR-verantwoordelijken, alsook projectleiders e.d. te ontdekken hoe zij veranderingen professioneel kunnen opzetten en verder ingang kunnen doen vinden.
HR Tech Fair
11
jun
2019
Kom kennismaken met verschillende aanbieders van e-HRM-systemen op de HR Tech Fair van HRwijs op 11 juni in de Beursschouwburg in Brussel.
Leidinggevenden
07
jun
2019
Smaakmakers Veerkrachtig Organiseren Hoe ga je het gesprek aan met een collega waar je je bezorgd om bent? En wat bij weerstand? En hoe begeleid je iemand tijdens een burn-out en bij de terugkeer naar werk? Collectieve verantwoordelijkheid nemen bij het aanpakken van stressklachten in je team of organisatie.
Zorgmedewerkers
06
jun
2019
Wie beter dan de medewerker zelf weet hoe we het werk op de werkvloer moeten organiseren?
Leidinggevende
06
jun
2019
De vorming verloopt interactief en praktijkgericht. Er wordt gewerkt met eigen casussen, voorbeelden en ervaringen die worden meegebracht door de docent maar ook door de deelnemers. Tijdens de vorming worden opdrachten meegegeven om uit te werken in de praktijk.
Zorgverleners
06
jun
2019
Vanuit het multidisciplinair zorgmodel PDL, leren accepteren van de beperkingen waarbij herstel onmogelijk is. Activeren van de restvermogens vanuit de beleving en wensen van de bewoner of cliënt. Concreet gaat Anker vzw dieper in op gerichte observatie.
Leidinggevenden
06
jun
2019
U heeft ongetwijfeld in uw organisatie de klant al centraal gesteld. Een klantenreis (customer journey) uittekenen, patiënt- of bewonersgericht werken, gebruikersraden, klantentevredenheid meten, patiëntenparticipatie, … zijn geen onbekende begrippen meer in de zorg- en welzijnssector.
Leidinggevenden
05
jun
2019
Een sociale onderneming die zich wil voorbereiden op de maatschappelijke uitdagingen van morgen, doet er goed aan om ook haar bestuurlijke slagkracht tegen het licht te houden.
Leidinggevenden
04
jun
2019
Etnische culturele diversiteit wordt ook in de Kempen een feit. Het tewerkstellen van anderstalige werknemers is een uitdaging die meer en meer organisaties in de nabije toekomst moeten aangaan.
Leidinggevende
03
jun
2019
Theoretische modellen worden door middel van oefeningen vertaald naar de praktijk. Interactief werken met eigen casussen en praktijkvoorbeelden.
Leidinggevenden
03
jun
2019
Deze interactieve opleiding geeft handvaten om het peter- en meterschap optimaal uit te werken en te integreren binnen de organisatie.
Leidinggevenden
28
mei
2019
In een Lerend Netwerk wissel je kennis en ervaringen uit en krijg je input en inspiratie van deskundigen. Op die manier kom je tot nieuwe inzichten, handelingsperspectieven, werkwijzen of oplossingen.
Stafmedewerkers
27
mei
2019
Tijdens deze workshop ga je al actief aan de slag met de HRscan. Je maakt kennis met alle thema’s en vragen van de scan en wisselt ervaringen en goede praktijken uit.
Leidinggevenden
27
mei
2019
Ontwikkelen van assertiviteit en vergroten van het zelfvertrouwen; met als eindresultaat een persoonlijk actieplan.
Leidinggevenden
24
mei
2019
Een co-design sessie is een stap binnen een proces waarbij je samen met je doelgroep ideeën en prototypes (testmodellen) voor je product, dienst of beleid ontwikkelt. Typisch bij co-design vanuit human-centered design is dat er gemaakt wordt eerder dan gepraat.
Leidinggevenden
24
mei
2019
Als leidinggevende vervul je verschillende rollen. De kunst bestaat erin om deze op een haalbare wijze te combineren, zonder dat je uit evenwicht geraakt.
Leidinggevende
23
mei
2019
We zoomen in op basisinzichten rond samenwerken en gaan actief aan de slag met samenwerkingstools die ontwikkeld zijn op basis van praktijk gebaseerd wetenschappelijk onderzoek. Je maakt kennis met ons ArrowRoots-Model en de Pronet-Quickscan.
HR
23
mei
2019
Met maximum 12 mensen gaan we op een mooie en rustgevende plek op zoek naar manier om onzelf en ons team in drive te brengen/ houden. We vertrekken vanuit onze eigen ervaringen en bouwen in cocreatie het verhaal van Dienend Leidinggeven op.