U bent hier

Absenteïsme en verzuimgesprekken in de non- en socialprofit

Datum: 
11-12-2018
Plaats: 

Kortrijk
Doorniksesteenweg 220
8500 Kortrijk

  Prijs: 
  €199

  Ziekteverzuim is een groter probleem dan u misschien inschat, omdat een groot deel van het verzuim 'grijs' ziekteverzuim is. Maw de medewerker voelt zich 'ziekjes', is het wellicht ook, maar zou mits de nodige motivatie toch aan het werk kunnen blijven. Daarenboven is 10% helemaal niet ziek, maar meldt zich toch ziek. Een ziekteverzuimgesprek-beleid kan hierop anticiperen door signalen te sturen dat afwezigheid een ernstig probleem kan betekenen voor de continuïteit in de werking.

  PROGRAMMA

  1. Een positief aanwezigheidsbeleid als hulpmiddel om verzuim terug te dringen

  • Wat is verzuim?
  • Indicatoren voor de gezondheid van jouw organisatie
  • Wat is wit, grijs en zwart verzuim?
  • Belang van de leidinggevende in het aanwezigheidsbeleid

  2. Het doel van verzuimgesprekken

  3. Gesprekken binnen het aanwezigheidsbeleid

  • Telefonische melding
  • Het contact onderhouden
  • Terugkeergesprek
  • Aanwezigheidsgesprekken bij veelvuldige afwezigheid
  • Reïntegratiegesprek

  4. Gespreksvaardigheden in het voeren van een verzuimgesprek

  • Feedback geven over het verzuim
  • Hoe achterhaal ik de redenene van het verzuim? (LSD-principe: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)
  • Tips voor een constructief verzuimgesprek

  5.Omgaan met emoties en het spanningsveld resultaatgerichtheid versus mensgerichtheid

  6. Het vastleggen van de gemaakte afspraken

  7. Rollenspelen en oefenen met de praktijkcases van de deelnemers

  VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD

  Leidinggevenden en stafmedewerkers uit de zorgsector.

  VOORKENNIS

  Er is geen specifieke voorkennis vereist.

  DOCENT

  Stijn Van Peteghem. Stijn ondersteunt bedrijven, organisaties en verenigingen uit verschillende sectoren in het bereiken van hun doelstellingen. Zijn interventies richten zich op het verbinden van de doelstellingen van uw organisatie met deze van uzelf en uw medewerkers. Zijn aanpak is doordacht, pragmatisch en gericht op de concrete uitdaging van de organisatie, het team of de medewerker. Specialisaties: verzuimbeleid, communicatie- en gespreksvaardigheden, leiderschapsontwikkeling, mentorschap, change management, zelfsturende teams, continu verbeteren, learning & development, rekrutering & selectie, ... Geaccrediteerd voor de analyse van de Belbin-teamrollen (Belbin Institute) en gecertificeerd MBTI-facilitator bij Oxford Psychologists Press.

  WAAR

  Kortrijk
  Doorniksesteenweg 220
  8500 Kortrijk

  WANNEER

  11/12/2018

  van 09.30 - 12.30

  en van 13.30 - 16.30 

  PRIJS

  €199,00 (excl.BTW)

   

   

  inschrijfknop_0.png