U bent hier

4-daagse PDL: accepteren of activeren - startdag

Datum: 
06-06-2019
Plaats: 

Anker vzw, Muizendries 35, 9070 Heusden

Prijs: 
€380

Bij de zorgverlening voor bewoners met zware zorgbehoeften en bed/zetelgebonden bewoners lopen zowel de zorgmedewerkers als de bewoner/cliënt vaak tegen een aantal problemen aan. ‘Passiviteit van het Dagelijks Leven’ (PDL), een methode bestaande uit een  geheel van handelingen, voorzieningen en maatregelen, draagt bij tot een optimale begeleiding, verzorging en verpleging van 'passieve' patiënten.

Tijdens deze 4 interactieve voormiddagen nodigt Anker vzw zorgverleners uit om ‘actief’ om te gaan met ‘passiviteit’, vanuit het standpunt van de bewoner/cliënt. Concreet gaat Anker vzw dieper in op gerichte observatie, zorg rond het maaltijdgebeuren, PDL-scorelijst, decubituspreventie maar ook het bewaken van een optimaal niveau van comfort bij hygiënische zorg en lig-, zit-en transfercomfort.

Voor wie?: 

Verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedici